Προσκλήσεις-Πρακτικά

  • “Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚοινΣΕπ Οικομουσείο Ζαγορίου” καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Μάη στις 5μμ στους Κήπους Ζαγορίου. Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι: 1) Έγκριση αιτήσεων αποχώρησης μελών 2) Έγκριση αιτήσεων νέων μελών 3) Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων......