Ποιοί είμαστε

Το Οικομουσείο Ζαγορίου είναι ένα διαφορετικού τύπου μουσείο, χωρίς τοίχους, ανοιχτό και διαδραστικό για την τοπική κοινότητα και τον επισκέπτη. Αποτελεί μια δομή που συμβάλλει στην προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Από το 2014, αποστολή μας είναι να αναδεικνύουμε τα εκθέματα του Οικομουσείου Ζαγορίου, που δεν είναι άλλα από τα σημεία γεωλογικού, ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Comments are closed.

Go to top