ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 | ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τίτλος Πρόγραμμα Επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Φορέας Υλοποίησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Προϋπολογισμός 95.147,03 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η επένδυση αφορά την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Οικομουσείο Ζαγορίου» Κοιν.Σ.ΕΠ στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της απασχόλησης με τη δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας.

Το Οικομουσείο Ζαγορίου αποτελεί ένα ανοιχτού τύπου Μουσείου και λειτουργεί ως κέντρο ερμηνείας του περιβάλλοντος και του Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου για την τοπική κοινότητα, και τους επισκέπτες, που θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο, και τους ανθρώπους του.

Μέσα από τις ερμηνευτικές διαδικασίες αναδεικνύονται οι  παραδόσεις της περιοχής, ώστε ο επισκέπτης να αντιληφθεί τους παράγοντες και τις αξίες που διαμόρφωσαν την μοναδικότητα της.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ως στόχο την ανάδειξη, προβολή και προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχή, μέσα από μια διαδραστική αφήγηση της διαχρονικής σχέσης των ανθρώπων με το φυσικό τους περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Το «Οικομουσείο Ζαγορίου» Κοιν.Σ.ΕΠ ενισχύθηκε, ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει στην διαμόρφωση της Τουριστικής ταυτότητας του Ζαγορίου, βάση της αναγνώρισης των Οικομουσείων από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου του 2018

(Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208), να αυξήσει την εξωστρέφεια και την δικτύωση του με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

Στόχοι

 

 

 

Το επενδυτικό Σχέδιο έχεις ως Στόχους:

  • Προσέλκυση τουριστών εναλλακτικών μορφών τουρισμού-επιλεκτικού τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, όπως συνεδριακού τουρισμού και ερευνητικού τουρισμού, εγχώριου και Ευρωπαϊκό
  • Προσέλκυση ειδικών ομάδων τουρισμού, όπως ΑμΕΑ και τρίτης Ηλικίας.
  • Αύξηση του σχολικού τουρισμού μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα του επενδυτικού Σχεδίου αφορούν:

  • Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας και διατήρησης τους
  • Η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
  • Αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή από σχολεία και νέες τουριστικές αγορές.

 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Go to top