Εργαστήριο κατασκευής βλάχικης καλύβας

Στιγμιότυπο από Εργαστήριο κατασκευής βλάχικης καλύβας που οργάνωσε το Οικομουσείο Ζαγορίου σε συνεργασία με την ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας,

Το Οικομουσείο Ζαγορίου σε συνεργασία με την ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, διοργάνωσε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023, δεκαήμερο εργαστήριο κατασκευής παραδοσιακής βλάχικης καλύβας στις Δρυμάδες Πωγωνίου, στο κονάκι του μετακινούμενου κτηνοτρόφου Σπύρου Κιόση, με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών και με την υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου. Η δράση έλαβε χώρα από τις 22/9 έως τις 2/10/2023 και περιλάμβανε εργαστηριακό-κατασκευαστικό σκέλος, αλλά και διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και θεωρητικούς. Σκοπός του όλου εγχειρήματος ήταν η ανάδειξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, και η διάσωση της τόσο εφευρετικής πρακτικής δόμησης της καλύβας. Επιπλέον, ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος ήταν η ανάδειξη των παραμέτρων πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία χαρακτηρίζει τη μετακινούμενη κτηνοτροφία στην Ήπειρο και αποτελεί μέρος της ταυτότητας του τόπου, μαζί με το θετικό αντίκτυπο σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αρχιτεκτονική και η τεχνολογία υλικών.

Το έργο αποτέλεσε μια δυναμική αφορμή για διάλογο και είχε ιδιαίτερη απήχηση στην τοπική κοινωνία του Πωγωνίου, προσέλκυσε το ενδιαφέρον μιας ευρείας γκάμας ανθρώπων και καλύφθηκε από τα εθνικά ΜΜΕ.

Πηγή χρηματοδότησης: Πρωτοβουλία των εταίρων

Διάρκεια: 22/09/23-02/10/23

Εταίροι: Οικομουσείο Ζαγορίου, ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Δήμος Πωγωνίου

Πλέξιμο σκελετού από Σαρακατσάνικη καλύβα που έγινε στα πλαίσια τού δεκαήμερου εργαστήριου κατασκευής παραδοσιακής βλάχικης καλύβας στις Δρυμάδες Πωγωνίου από το Το Οικομουσείο Ζαγορίου σε συνεργασία με την ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Go to top