ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Τι είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.;

Πρόκειται για ένα είδος επιχείρησης η οποία στοχεύει όχι μόνο στο κέρδος, αλλά και στην κοινωνική ευημερία και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Στόχος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι να παρέχουν οικονομική και κοινωνική ωφέλεια στην κοινότητα και στα μέλη τους.

Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και παρά το κοινωνικό τους πρόσημο, δεν παύουν να είναι επιχειρήσεις. Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχουν το καθήκον να είναι θύλακες τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ωφέλειας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παραμένουν βιώσιμες οικονομικά.

Συνεπώς, συνδυάζουν τις αρχές του συνεταιρισμού με την επιχειρηματική λογική. Tα μέλη έχουν συνεταιριστική συμμετοχή και επιρροή στις αποφάσεις, ενώ τα κέρδη μοιράζονται δίκαια μεταξύ των εργαζομένων.

Go to top