Εμείς

sternbergia lutea | Στο Οικομουσείο Ζαγορίου έχοντας αντιληφθεί ότι οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες επιδρούν καθοριστικά στην σταδιακή απώλεια της συλλογικής μνήμης και κληρονομιάς, θέσαμε ως στόχο την εκ νέου κοινωνική ενεργοποίηση σε μια ολιστική και διεπιστημονική βάση

Έχοντας αντιληφθεί ότι οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες επιδρούν καθοριστικά στην σταδιακή απώλεια της συλλογικής μνήμης και κληρονομιάς, θέσαμε ως στόχο την εκ νέου κοινωνική ενεργοποίηση σε μια ολιστική και διεπιστημονική βάση. Τα μέλη του Οικομουσείου Ζαγορίου καλύπτουν τις εξής ειδικότητες: αρχιτεκτονική, συντήρηση έργων τέχνης, μουσειοπαιδαγωγική, αρχαιολογία, γεωεπιστήμες & περιβάλλον, εικαστικά και μέσα επικοινωνίας.