Συνεργασίες

Η οργάνωση του Οικομουσείου βασίζεται στη συμμετοχή των κρατικών-τοπικών φορέων, των κατοίκων της περιοχής του Ζαγορίου αλλά και των επισκεπτών του. Έτσι ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί το κοινωνικό σύνολο προωθώντας ζητήματα όπως η διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και η προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε συλλογική ταυτότητα σημαίνει συστηματική ανάλυση και επεξεργασία του παρελθόντος, ανάγνωση των αξιών που δημιούργησαν άλλοι πριν από εμάς αλλά και γνωριμία με το παρόν και τις κοινωνικές δυνάμεις που θα χτίσουν το μέλλον. Με τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες ερμηνείας και αναπαράστασης, το Οικομουσείο Ζαγορίου αποσκοπεί στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ολοκληρωμένης ανάπτυξης το τόπου.