Υπηρεσίες

Τοπικά προϊόντα, Ζαγοροχώρια

Για την επίτευξη των σκοπών μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα καταγραφής και τεκμηρίωσης της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του Ζαγορίου τα οποία αποσκοπούν στην δημιουργία εκθέσεων, εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων προσέγγισης επισκεπτών. Ακόμα, επιδιώκοντας τη δημιουργία ποικιλίας αναπαραστάσεων των τοπικών ταυτοτήτων δίνουμε έμφαση στη σύγχρονη χειροτεχνική δημιουργία και στη σύνδεσή της με άλλα τοπικά προϊόντα.

Τοπικά προϊόντα, Ζαγοροχώρια
Τοπικά προϊόντα, Ζαγοροχώρια