Ο γεωτουρισμός και οι γεωδιαδρομές

Category
Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο έργο εδώ:

Ο γεωτουρισμός  δίνει προτεραιότητα στη βιωματική εμπειρία μέσα από την επαφή με το γεωπεριβάλλον και τα πολιτισμικά στοιχεία που συγκροτούν την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου. Το Ζαγόρι βρίσκεται εντός των ορίων του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου και αποτελεί έναν ιδιαίτερο γεωπολιτισμικό προορισμό. Χαρακτηρίζεται ως μια γεωγραφική ενότητα που αντιπροσωπεύει το συνδυασμένο έργο φύσης και ανθρώπου, απεικονίζοντας την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας υπό την επίδραση των φυσικών περιορισμών του ορεινού χώρου.

Οι γεωδιαδρομές είναι θεματικές διαδρομές βασισμένες στην ερμηνεία της γεωλογίας, αποσκοπώντας στο να φέρουν τον πεζοπόρο σε επαφή με την τοπική γεωλογική κληρονομιά. Δεν απαιτείται να είναι κανείς γεωλόγος για να συμμετάσχει σε αυτές τις ξεναγήσεις/πεζοπορίες αλλά ένας ταξιδιώτης που αναζητά στοιχεία για την ερμηνεία της ιστορίας της Γης. Τα τοπία του Ζαγορίου αποτελούν γεώτοπους που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τα σημαντικά στάδια εξέλιξης της Γης. Η εξερεύνησή τους με μια πεζοπορία μπορεί να είναι απολαυστική και εκπαιδευτική συνάμα!