Τα πολιτισμικά τοπία των ξερολιθικών κατασκευών στο Οικομουσείο Ζαγορίου

Category
Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο έργο εδώ:

Τα πολιτισμικά τοπία των ξερολιθικών κατασκευών στο Οικομουσείο Ζαγορίου
Κανελλοπούλου Γεωργία
Υπ. Διδάκτωρ, Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέες Τεχνολογίες