Τα ταξίδια είναι οι εμπειρίες

Category
Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο έργο εδώ:

Συμμετοχή μελών μας στο 1o Διεθνές Συνέδριο για το Βιωματικό Τουρισμό.

Ενημερωθείτε για την εισήγηση:

Η προ(σ)κληση του γεωτουρισμού στην Ελλάδα: Γεωπολιτισμικές διαδρομές στην περιοχή του Ζαγορίου Ιωαννίνων

Κείμενο στα ελληνικά εδώ

Κείμενο στα αγγλικά εδώ

Βρείτε τις υπόλοιπες εισηγήσεις του συνεδρίου εδώ