Ξεναγοί Ερμηνείας Φυσικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Category
Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο έργο εδώ:

Διοργάνωση και παρακολούθηση σεμιναρίου πιστοποίησης Ξεναγών Ερμηνείας από μέλη μας στο πλαίσιο του έργου:

Project HeriQ: Heritage Story Telling – Quality Interpretation

Ενημερωθείτε για το έργο εδώ

Ενημερωθείτε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ερμηνείας Κληρονομιάς εδώ